Pagal
Kategorija: Ekonomika

Valstybinio ir privataus kapitalo sąveika

Valstybinio ir privataus kapitalo sąveika

Valstybinio ir privataus kapitalo paskirtis bei žmonių gerovė Valstybinis kapitalas, kurio savininku yra Vyriausybė ir Savivaldybės, skirtas visuomenės narių poreikių tenkinimui. Privatus kapitalas – tai vertė, duodanti jos savininkui, kapitalistui, samdomosios darbo jėgos sukuriamą pridedamąją vertę pramoninio arba prekybinio pelno, palūkanų, dividendų arba rentos pavidalu. Norint suprasti šalyje vykstančius procesus, reikia suprasti kapitalo pasiskirstymą į valstybinį ir privatų bei kapitalo judėjimą ir jo keliamus reikalavimus visuomenei. Kodėl kapitalas yra iškeltas aukščiau už visuomenę? Todėl, kad kapitalizmo esmę sudaro kapitalo laisvė….

Daugiau Daugiau

DVT (darnaus vystymo tikslų) įgyvendinimas – nauda valstybei, įmonėms ir visuomenei

DVT (darnaus vystymo tikslų) įgyvendinimas – nauda valstybei, įmonėms ir visuomenei

2019 m. septyniolikos Jungtinių Tautų (JT) Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo vertinimas parodė, kad Lietuvos situacija per pastaruosius metus mažai pakito. Pagal tikslų įgyvendinimo rodiklius Lietuva Europos Sąjungoje įvertinta tik 23-ia vieta iš 28 šalių.   Šiuo metu Lietuvoje daugiausiai trūksta tarpinstitucinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo. Tai yra, dominuoja buvęs sektorinis skirstymas arba priklausomybė vienos ministerijos įtakos sferai, kai turėtų būti sąsajos su visomis ministerijomis ir žinybomis. JT bei ES ypač pabrėžia įmonių ir verslo dalyvavimo svarbą tikslų siekime. Verslui tarnaujant Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui būtina…

Daugiau Daugiau

Patirtys DVT (darnaus vystymo tikslų) įgyvendinimo statybos sektoriuje

Patirtys DVT (darnaus vystymo tikslų) įgyvendinimo statybos sektoriuje

DVT (darnaus vystymo tikslų) įgyvendinimo prielaidos   Mokslinėje literatūroje esama įvairių darnaus vystymo(-si) uždavinių sprendimo pavyzdžių. Viena iš uždavinių grupių, vertinant sistemą rodiklių pagalba – darnios statybos uždaviniai. Integruotas požiūris į urbanizuotų vietovių darnią plėtrą  iškyla analizuojant BEQEST (Building Environmental Quality Evaluation for Sustainability through Time – Darnus pastatų ir aplinkos kokybės vertinimas laike) projektą.  BEQUEST sistemoje rodikliai klasifikuojami į keturias grupes: aplinkos, ekonominius, socialinius ir institucinius. Tokiu būdu pasiekiamas tam tikras kompromisas tarp įvairių sričių bei ryšys su tarptautine sistema. BEQEST sistemoje urbanizuotų teritorijų plėtra pagal darnos reikalavimus nagrinėjama keturiais aspektais, grupuojant rodiklius į keturias grupes: plėtros aktyvumas, aplinka ir visuomenė, erdvinis lygis, laiko skalė. …

Daugiau Daugiau