Ne tik apsilankyta, bet ir pasidžiaugta Prienų globos namuose

Ne tik apsilankyta, bet ir pasidžiaugta Prienų globos namuose

Šv. Velykų proga LTOK Kauno apskrities taryba, kartu su sporto veteranų klubo „Ąžuolynas“ instrumentiniu vokaliniu ansambliu, sporto veteranais bei Lietuvos valstiečių partijos Kaunos skyriaus nare Vaida Pranarauskaite, aplankė Prienų globos namus ir ten gyvenančius sporto veteranus. Gražioje pilnutėlėje iškilmių salėje „Ąžuolyno“ ansamblis surengė nuostabią šventinę muzikinę programą. LTOK Kauno apskrities tarybos pirmininkas gana plačiai ir išsamiai papasakojo, ką Lietuvos olimpiečiai ir visa Lietuvos sporto bendruomenė nuveikė ir iškovojo praėjusiu nelengvu pandemijos laikotarpiu ir ką planuoja ateičiai. Pasidžiaugė čia gyvenančių sporto bičiulių Zitos Jankienės, Jono Jusevičiaus, Žilvino Pėžos gera sveikata bei pakilia nuotaika, pasidalijo mintimis apie pasirengimą pavasario sporto šventėms, o ypatingai vasaros periodui. 

Buvo malonu išgirsti šių namų direktorės Ingos Barkauskienės mintis apie nelengvą, bet turiningą ir pilnakraujį globos namų narių gyvenimą. LTOK Kauno apskrities taryba Šv. Velykų proga ne tik pagerbė, pasveikino ir įteikė kuklias dovanėles savo bičiuliams, bet ir už rūpestį ir nuoširdžią globą padėkojo ir įteikė LTOK Kauno apskrities tarybos padėkos raštus šių namų direktorei Ingai Barkauskienei ir šių namų socialinėms darbuotojoms Raimondai Sakalauskienei,  Jūratei Kuzmickienei ir Angelei Baliūnienei, slaugytojo padėjėjoms Marytei Simonaitienei, Vilmai Zieniuvienei,  Aušrai Simanaitienei, Vaidai Lazauskienei, Žydrei Dranginienei ir Jolantai Butienei.

MIELA ZITULE,

Tegul su laime, su džiaugsmu, su paprastu švelniu juoku ir dideliu tikrų draugų būriu ateina gražiausia Šv. Velykų šventė. Ir tai, ko laukta, kuo visus metus tikėta, tegul Velykų angelai išpildo!

Šv. Velykų proga tave sveikina sporto bičiuliai Virginija Miškinienė, Elena Puišienė, Vaida Pranarauskaitė, Rūta Bičiuvienė, Romualdas Rimdeika, Pranas Majauskas bei visas „Ąžuolyno“ ansamblio kolektyvas.

2022 m. balandžio 17 d.

GERB. INGAI BARKAUSKIENEI,

PRIENŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTOREI

Miela direktore, Šv. Velykos – tai gražiausia pavasario šventė, simbolizuojanti gamtos atbudimą. Tad atgimstant gamtai, keičiamės ir mes, dar labiau pamildami ir geriau suprasdami vieni kitus. Išgyvendami šį džiaugsmą savo širdyse ir gyvenime, kasdien vis iš naujo patiriame mums suteiktą gyvenimo pilnatvę. Dėkodami Jums už mūsų ilgametę draugystę, begalinį rūpestį ir meilę mūsų sporto bendruomenės bičiuliams, skiriame Jums šias šventines eiles: 

Su sprogstančia žilvičio šakele, su žydinčiom žibuoklėm ir purienom, su kupina  margučių kraitele, mes pasitinkame Šv. Velykų dieną.

Gražiausios pavasario šventės proga linkime Jums ir visai Jūsų globos namų bendruomenei, kad šventinis džiaugsmas išsklaidytų kasdienius rūpesčius, o kiekviena auštanti diena atneštų tik gerą ir saulėtą nuotaiką!

LTOK Kauno apskrities tarybos pirmininkas Pranas Majauskas  

2022 m. balandžio 17 d.

GERB. RAIMONDAI SAKALAUSKIENEI 

Šv. Velykų proga

Kiekvieną kartą atvykę į Prienus, pervažiavę Nemuną ir pasukę kairėn, susimąstome, ar ten mūsų kas laukia? O kaip gi! Aišku, kad laukia. Tai mūsų buvę bendražygiai – sporto bičiuliai, kurie dėka Jūsų meilės ir nuolatinio dėmesio čia jaučiasi kaip savuose namuose. Pasitinkant pavasarį, jų didžiausias įkvėpimo šaltinis – Šv. Velykos, kurios kaip ir kiekviena šventė atitraukia nuo darbais ir rūpesčiais užimtos kasdienybės prie amžinųjų vertybių. Jų metu išgyvename mums brangių žmonių artumą, dalydamiesi su jais dvasios šiluma. Dėkodami Jums už begalinį rūpestį ir nuolatinę mūsų bičiulių globą skiriame Jums Maironio eiles: 

Pavasario saulė prašvito meiliai / Ir juokiasi, širdį vilioja; / Iškilo į dangų aukštai vieversiai, / Čirena, sparneliais plasnoja.

Išaušo! išaušo! Vėjelis laukų / Bučiuoja, gaivina krūtinę; / Pabiro, pasklido žiedai ant lankų – / Vainikų eilė pirmutinė.

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties! / Vien meilę norėtum dainuoti, / Apimti pasaulį, priglaust prie širdies, / Su meile saldžiai pabučiuoti! 

Sekdami šiomis poeto eilėmis linkime Jums, kad šiuose namuose ir ateityje nepritrūktų jaukumo, žmogiškosios šilumos, stiprios sveikatos, džiaugsmo ir ramybės. Viltingai žvelgite į ateinantį nuostabų pavasarį – tebūnie jis Jums dar gražesnis ir sėkmingesnis! 

LTOK Kauno apskrities tarybos pirmininkas Pranas Majauskas

2022 m. balandžio 27 d.

Štai taip buvo pagerbti Prienų globos namų gyventojai. Jiems išreikškėme šventinius sveikinimus ir linkėjimus, o pasidžiaugę gražiu pabendravimu išvykome į namus su viltimi, kad visa tai vėlei greitai pasikartos.

Pranas Majauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *