Pagal
Kategorija: Darbininkai

Darbuotojų sauga ir sveikata 2022

Darbuotojų sauga ir sveikata 2022

Įvadas Į konferenciją, kurią organizavo įmonė UAB „Confinn“, užsiregistravo daugiau kaip 700 dalyvių ir daugiau nei 30 pranešėjų. Buvo pakviesti bene geriausi darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) ekspertai ir profesionalai, advokatai, kurie dalijosi naujausiomis įžvalgomis ir praktiniais patarimais. Konferencijos dalyvių gretose buvo ir personalo darbuotojų, įmonių vadovų, gamybinių padalinių atstovų. Šios konferencijos organizavimui didelę įtaką darė pandemija. Kaip žinia, šis reiškinys labai skirtingai paveikė įvairias žmonių grupes tiek darbo, tiek namų aplinkoje. Žmogus yra visuomeniška būtybė, tad jai įprasta turėti…

Daugiau Daugiau

Statybininkų dienos šventės aidai

Statybininkų dienos šventės aidai

Jau ne vieną šimtmetį gyvuoja Birštono kurortas. Vis plačiau jis tampa žinomas ir tarptautiniu mastu. Vargu, ar kas nors bandė nors apytikriai paskaičiuoti, kokie svečiai ir iš kur apsilanko šiame savivaldybės centre. Vis dėlto, aiški viena tiesa: tiek daug statybininkų į savo renginį susirinko pirmąjį kartą. Ši šventė mūsų krašte organizuojama jau dvidešimt antrą sykį. Būtent jau 22 metus toks renginys organizuojamas pagerbiant statybininkus ir artimai su šia profesija susijusius žmones. Statybininkų diena įrašyta į valstybės atmintinų dienų sąrašą. Taigi,…

Daugiau Daugiau

Statybininkams svarbu techninė pažanga ir vadovavimo tobulėjimas

Statybininkams svarbu techninė pažanga ir vadovavimo tobulėjimas

Kiekvienais metais statybininkų gretas papildo gražus būrys įvairių KTU Statybos ir architektūros fakulteto bei VGTU (VilniusTech) absolventų. Mano palinkėjimuose visuomet buvo, yra ir pasiliks tikslas įtvirtinti ilgalaikį darbą mūsų krašte. Linkiu, kad į užsienį specialistai važiuotų kaip darbo organizatoriai, patirties perėmėjai ir pažangių tradicijų kūrėjai. Linkiu, kad jie perimtų gerąją užsienio valstybių patirtį ir įsisavintų naujas technologijas bei išmoktų jas pritaikyti mūsų krašte. Įvairiais istoriniais laikotarpiais skirtingi buvo ne tik vadovai, bet ir gamybinių funkcijų vykdytojai, įvairių techninių darbų planuotojai…

Daugiau Daugiau

Vadovo pareiga žmonėms sakyti tiesą

Vadovo pareiga žmonėms sakyti tiesą

Galima padaryti išvadą, jog pasaulis labai įvairus, bet tam tikrais aspektais ir labai vienodas. Materialinės vertybės kuriamos skirtingomis techninės pažangos, materialinio atlygio, kultūrinės raidos, teisinio reglamentavimo aplinkybėmis. Tačiau pažangą pasiekusiose valstybėse regime vieną bendrą bruožą: įprastai sakant, darbdavio ir darbininko partnerystės išskirtinis bruožas – pastovus dėmesys darbuotojo interesams. Tai ne vien tik teisingas atlygis už darbo laiką, bet ir programų, kaip turėtų gyventi šių laikų žmogus, rengimas. Išsamiai svarstoma, kaip sudaryti sąlygas mokymuisi, kultūringam laisvalaikiui, šeimos auklėjimui, ramiai senatvei, aktyviai…

Daugiau Daugiau

Profesinės sąjungos ir darbuotojai

Profesinės sąjungos ir darbuotojai

Dalia Jakutavičienė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijo pirmininkė, išsako savo nuomonę šiais klausimais:
1. Kokie šiuo metu svarbiausi darbuotojams spręstini klausimai pramonės ir statybos įmonėse?
2. Ką galima būtų pasakyti apie darbo jėgos poreikį (perteklių, o gal trūkumą darbo rinkoje)?
3. Kokią apibendrinančią informaciją turite apie jaunų žmonių darbo ir gyvenimo sąlygas užsienyje? Kokių tendencijų reikėtų tikėtis ateityje?

ATEITIS Kaip buvo, taip daugiau jau niekada nebus

ATEITIS Kaip buvo, taip daugiau jau niekada nebus

Esu tikras, kad kiekvienas žmogus galėtų apibūdinti juos skirtingai, bet, mano akimis, apibendrinantis žodis galėtų būtų nežinomybė. Tokiais atvejais dažnai laukiama kokių nors pranašų ar ypatingų žinių. Deja, iš patirties žinome, kad, pavyzdžiui, Tarybų Sąjungos, kaip valstybės, suirimą bei kitus svarbius tarptautinius įvykius ne tik pasaulyje, bet ir konkrečiai Lietuvoje, iš anksto numatyti yra labai sunku. Pamėginkime pasidžiaugti, kad šiuo metu mūsų valstybė ir visuomenė išgyvena svarbias įsiklausymo ir supratimo akimirkas. Sulaukėme gražių darbų iš medicinos darbuotojų, kai kurių valdininkų, teisėsaugos institucijų ir apskritai daugeliui reikalingas paslaugas teikiančių žmonių. Padėkokime jiems už tai ir tikėkimės, kad tai tęsis ir ateityje.

KONFERENCIJA Darbuotojų sauga ir sveikata 2020

KONFERENCIJA Darbuotojų sauga ir sveikata 2020

Vasario mėnesio viduryje Kaune, viešbučio „Park Inn“ konferencijų salėje, įvyko svarbus renginys, turintis daug įtakos verslui, gamybai ir apskritai ekonomikai.
Konferencijoje dalyvavo įvairių įmonių vadovai, personalo tarnybų atstovai, darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) specialistai.
Aukštos kvalifikacijos specialistai perskaitė daugiau kaip 30 pranešimų įvairia tematika.
Įdomu tai, kad pranešimai buvo skaitomi trijose skirtingose salėse ir pagal iš anksto sudarytą programą renginio dalyviai turėjo galimybę pasirinkti, kurį pranešimą išklausyti. Kiekvieno pranešimo trukmė – 30 minučių. Kiekvienas pranešėjas svarbiausias tezes iliustravo ekranuose.
Pateikiame trumpą skaitytų pranešimų svarbiausių minčių išdėstymą.