Studijų pabaiga Vilniaus universiteto Kauno fakultete

Studijų pabaiga Vilniaus universiteto Kauno fakultete

Diplomas pranc. diplôme < gr. diplōma – lapas, dokumentas (dvilinkas) (TŽŽ). 

Diplomas – daug prasmių turintis žodis. Vis dėlto, daugeliui jis suprantamas kaip apdovanojimas už kurios nors mokslo srities aukštus pasiekimus, taip pat kaip svarbaus gyvenimo įvykio pažymėjimas. Šį kartą į diplomą bandome pažvelgti jaunųjų specialistų akimis – tai daugelio metų kruopštaus darbo vaisius, suteikiantis galimybę keisti savo gyvenimą, išsikelti naujų tikslų ir jų siekti, ieškoti naujų galimybių atsakant į klausimą: kelių daug, kuris iš jų prasmingiausias ir priimtiniausias?

Baigiamųjų darbų gynimas – galutinis žingsnis link diplomo. Turėjome galimybę pamatyti, kaip į minėtų dvejonių erdves atėjo Vilniaus universiteto Kauno fakulteto lietuvių filologijos ir reklamos studijų programos absolventai. 

Susikaupimas, nekantrumas, gal ir paslėptas nerimas valdė studentus, laukiant profesorės įžanginio žodžio, komisijos pristatymo, reglamentų išdėstymo ir savo eilės apginti parengtą darbą.

Baigiamųjų absolventų darbų tematika galima būtų apibendrinti taip: žmogaus kaip kūrėjo ryšys su aplinka gyvenimo įvykių įvairovėje, rašytojų kūrybos šviesoje. 

Bakalauro darbų gynimas viešas, nes jame dalyvavome svečių teisėmis. Tačiau turėjome ir dar vieną tikslą: atvykome palaikyti studijas baigiančios mums gerai pažįstamos studentės Benitos Višpulskytės. Visus keturis studijų metus ji aktyviai bendradarbiavo laikraščio „Statyba“ leidyboje (dr. J. Šalčius šio laikraščio redaktorius buvo 33 metus). Benita jau antrus metus aktyviai dirba internetinės svetainės https://statybalaikrastis.lt/ administratorės pozicijoje – joje galima rasti laikraščio pastarųjų 4 metų archyvą bei naujų aktualių straipsnių. Laikraštyje, o dabar ir svetainėje, jos plunksnai priklauso ne viena dešimtis publikacijų.

Sužinojome įdomią naujieną – aukštųjų mokyklų studentai baigiamuosius darbus pristatė ir gynė skaitmenine forma. Benitos baigiamojo darbo pavadinimas: Statistinės meninio teksto charakteristikos: Marko Tveno „Heklberio Fino nuotykiai“.

Atsakydama į klausimą apie didaktinę jos darbo reikšmę jaunajai kartai, Benita pažymėjo, kad Marko Tveno kūrinių ir dabartinių literatūros darbų patrauklumas jaunimui susijęs su vyresniąja karta, tėvais, kurių įtaka kaip pavyzdys buvo ir liks svarbi jauno žmogaus gyvenime.

***

Birželio 22 diena Vilniaus universiteto Kauno fakultete – diplomų įteikimo diena. Absolventams tai tarsi naujo kelio pradžia. Nematomos jėgos padovanojo gražią saulėtą dieną kaip simbolį, kad nauja specialistų laida eina kurti sau ir kitiems šviesią, gražią ateitį.

Šventė vyko istoriniuose pastatuose įsikūrusiame fakultete. Pradėdamas iškilmingą šventę, fakulteto dekanas visus susirinkusiuosius pakvietė išklausyti studentų himną Gaudeamus igitur, kurį atliko universiteto choras Veni gaudere.

Fakulteto prodekanė, įteikdama diplomą kiekvienam absolventui, kelias dešimtis kartų pakartojo įspūdingus žodžius: „ … ir jam suteikiamas garbingas humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis“. Profesoriai ir dėstytojai kvietė ir pačius absolventus pasakyti padėkos žodžius universiteto bendruomenei bei artimiesiems. Nuoširdžiai buvo išsakytas kvietimas nepamiršti savo Alma mater ir kaip alumnams kreiptis į universitetą pagalbos ar konsultacijų. Mantijomis pasipuošę absolventai linkėjo vieni kitiems gražios ateities. 

Laimingos ateities darbuose moksluose, gyvenime. Ačiū Vilniaus universiteto bendruomenei už suteiktą galimybę pamatyti, išgirsti, įsiminti, palinkėti. Su nauju diplomu – nauju gyvenimo keliu.

Nuotraukos fotografo Prano Davalgos

Renginiuose lankėsi Lietuvos žurnalistų draugijos nariai Saulutė Genovaitė Markauskaitė, poetė ir rašytoja, ir dr. Juozas Šalčius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *