Kauno padangėje vėlei nuaidėjo tradicinės šventės akordai

Kauno padangėje vėlei nuaidėjo tradicinės šventės akordai

Kauno sporto muziejuje kasmet vyksta atvelykio margučių ridenimo šventė. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šį kartą šventę rengė LTOK Kauno apskrities taryba drauge su „Ąžuolyno“ sporto veteranų klubu. 

Šventėje dalyvavo gausus būrys sporto veteranų ir garbių svečių – Monrealio olimpinių žaidynių sidabro medalio laimėtojas Vytautas Butkus, buvę Seimo nariai Vincė Vaidevutė Margevičienė, profesorius Arimantas Dumčius, Gediminas Vasiliauskas, kuris drauge su čia dalyvavusia LVŽS Kauno skyriaus pirmininke Vaida Pranarauskaite šiuo metu yra Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai, buvęs Kauno rajono meras Valerijonas Senvaitis, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos pirmininkas leitenantas Dovydas Jokubauskis, Lietuvos sporto universiteto rektorė profesorė Diana Rėklaitienė bei buvęs šio universiteto prorektorius Laimutis Makauskas, Europos parlamento nario Broniaus Ropės komandos vadovė Rita Bučiuvienė ir daug kitų garsių asmenybių.

Šventės organizacinio komiteto vardu atvykusius svečius ir visus dalyvius pasveikino Pranas Majauskas, kuris pasidžiaugė ne tik Kauno, bet ir visos Lietuvos sportininkų sėkme, kartu prisimindamas neramią tarptautinę padėtį pasaulyje – tragiškus įvykius Ukrainoje bei dėl sunkių ligų, senatvės ir kitų priežasčių šį pasaulį palikusius mūsų sporto veteranus ir paprašė tylos minute pagerbti jų atminimą. Kartu pasiguodė, kad sporto veteranai kažkada čia turėjo savus namelius, į kuriuos po darbo galėjo ne tik ateiti pasikalbėti, bet ir pasiguosti ir dainą sudainuoti. Tačiau dėl naujai įvestos „tvarko“ šiandien to padaryti jau negali. Tada čia repetuodavo Vinco Biliūno ir Benedikto Mačiunsko vadovaujami vokaliniai instrumentiniai ansambliai, kurie šiuo metu, padedant Vaidevutei Margevičienei, glaudžiasi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno skyriaus patalpose. 

Po Prano Majausko kalbos prasidėjo iškilmingas Kauno kraštui nusipelniusių asmenų apdovanojimas. Aukso medaliu ir LTOK Kauno apskrities padėkos raštu buvo apdovanotos Lietuvos sporto universiteto rektorė profesorė Diana Rėklaitienė ir Joana Bartaškienė. 

Po iškilmingų apdovanojimų sekė tradiciniai pavasario šventės numeriai – dainavimo ir margučių ridenimo varžybos, kurios buvo ypatingai pakiliai ir audringai sutiktos. Dainavimo konkurse nugalėjo Lietuvos sporto universiteto Laimučio Makausko vadovaujama komanda, sudainavusi dar 1952 m. sukurtą „Žygio draugų“ dainą, o margučių ridenimo varžybose po ypatingai atkaklios, ilgai užsitęsusios kovos laimėto „Draugystė“. 

Pasibaigus atkaklioms sportinėms varžytuvėms sekė prisiminimų akimirkos. Ypatingai gražiai ir pakiliai apie „Ąžuolyno“ sporto veteranų klubo kūrimosi istoriją papasakojo šio klubo viena steigėjų Regina Bučienė, kuri pakvietė nepamiršti pačių aktyviausių pirmųjų „Ąžuolyno“ klubo steigėjų Onutės ir Stepo Butautų, Albinos ir Justino Lagunavičių, Jadvygos ir Jono Ramanauskų, Onutės Gasparkienės, Rustės Grigonytės, Irenos Stankevičienės ir daugelio kitų, kuriuos 1984 m. Pranas Majauskas pakvietė prisidėti kuriant šį sporto veteranų klubą.

Prisiminimais apie savo jaunystę bei ryšį su sportu pasidalijo profesorius Arimantas Dumčius, pasakodamas, kaip nuo jaunystės pamėgo sportą ir iki šių dienų artimai bendrauja su sportininkais, pasiekusiais stulbinančių rezultatų ir garsinančių Lietuvą. Profesorius teigė, kad mums yra nepaprastai svarbu išsaugoti Lietuvos sporto paveldą ateinančioms kartoms ir tuo, ką yra nuveikęs Pranas Majauskas, kurdamas šį muziejų, mes privalome rūpintis, kol dar esame gyvi, ir nedaryti mažų klaidų, kurios ateityje virstų didelėmis ir nebepataisomomis bėdomis.

Gražiais ir turiningais prisiminimais pasidalijo Šiuolaikinio šokio puoselėtoja Joana Bataškienė, buvęs Kauno rajono meras Valerijonas Senvaitis, docentė Elena Puišienė, Vaida Pranarauskaitė, Vincė Vaidevutė Margevičienė, kurie nuoširdžiai ne tik pasidžiaugė šia švente, bet ir padėkojo „Ąžuolyno“ klubo ir LTOK Kauno apskrities tarybos įkūrėjams už iki šių dienų išlikusią veiklą. Laimutis Makauskas ne tik pasidžiaugė jo kvietimu į šią šventę, bet ir pakvietė sudainuoti dar ne vieną dainą ir kartu su Pranu Majausku padėkojo „Ąžuolyno“ ansamblio vadovui Vincui Biliūnui už tai, kad per ilgus sporto muziejaus gyvavimo metus jis subūrė ne vieną vokalinį instrumentinį ansamblį ir garsina „Ąžuolyno“ klubo vardą visoje Lietuvoje. Rita Bučiuvienė ne tik Bronio Ropės vardu pasveikino visus šventės dalyvius, bet ir daliai jų įteikė Broniaus Ropės atsiųstus apdovanojimus.

Iškiliai ir nuoširdžiai šventės dalyvius pasveikino ir visapusiškai pažadėjo padėti tiek LTOK Kauno apskrities tarybai, tiek ,„Ąžuolyno“ sporto veteranų klubui jų tolimesnėje veikloje Vincė Vaidevutė Margevičienė. 

Kaip ir visada, šioje šventėje ypatingą vietą užėmė Vinco Biliūno vadovaujamas„ Ąžuolyno“ sporto klubo vokalinis instrumentinis ansamblis, kurio dėka čia skambėjo ne tik gražios, linksmos ir įkvepiančios melodijos, bet aidėjo ir sielą graudinančių dainų posmai, primenantys ne tik jaunystės, brandos, bet ir neramius šių dienų įvykius. 

Po nepaprastai gražios ir turiningos šventės programos visi joje dalyvavę svečiai ir jos organizatoriai laimingi išsiskirstė į namus su viltimi, kad ši šventė jiems buvo nepaskutinė… 

Pagarbiai

Pranas Majauskas

Akimirkos iš renginio:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *