Netikėtai sulauktas šiltas ir dalykiškas susitikimas

Netikėtai sulauktas šiltas ir dalykiškas susitikimas

Sunku patikėti, kad jaukioje Lietuvos sporto universiteto auditorijoje sausio viduryje gražus LTOK Kauno apskrities tarybos narių, Lietuvos studentų sąjungos, Lietuvos fizinio lavinimo organizacijos, Lietuvos moterų asociacijos, ,,Ąžuolyno“ sporto veteranų klubo, Lietuvos olimpiečių asociacijos, Kauno rajono ir Prienų sporto skyrių vadovų būrys turėjo galimybę  susitikti ir pabendrauti ne tik su Lietuvos sporto universiteto rektore Diana Reklaitiene, bet ir su Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto viceministru Linu Obcarsku, kurie gana vaizdžiai papasakojo apie tai, kas daroma šiuo metu tiek universitete, tiek visoje Lietuvoje, taip pat atskleidė kuriamus ateities planus.

Įžanginiu žodžiu pasveikinęs susirinkusiuosius, šio renginio organizatorius Pranas Majauskas paprašė tylos minute pagerbti 2021 m. šį pasaulį palikusių vienuolikos LTOK Kauno apskrities tarybos ir ,,Ąžuolyno“ sporto klubo narių atminimą. Vėliau sekė rektorės Dianos Reklaitienės ir viceministro Lino Obcarsko pasisakymai. Rektorė ne tik plačiai nušvietė universitete atliekamą darbą bei planus ateičiai, bet ir už nuopelnus Lietuvos sporto universitetui 80 metų jubiliejaus proga Pranui Majauskui įteikė Lietuvos sporto universiteto Garbės ženklą. Taip pat ji pasidžiaugė gražiu bendradarbiavimu tarp universiteto ir ministerijos bei pažymėjo, kad jaunojo sportininko ugdymo sistema yra sudėtinga. Lektorė pakvietė visus čia esančius ir nesančius bendromis jėgomis tobulinti Lietuvos sporto sistemą. Viceministras padėkojo už kvietimą ir pristatė opiausias problemas šiuo metu rengiamame naujame sporto įstatyme. Be galo šiltas buvo Sidnėjaus olimpinių žaidynių dalyvio, Lietuvos šuolio į tolį dinastijos nario Tomo Bardausko, kuris mamos, Europos čempionės Vilhelminos Augustinavičiūtės – Bardauskienės 7,09 m šuolio į tolį pasaulio rekordą yra pagerinęs 1 m ir 1 centimetru, atliktas veiksmas: šiandien turėjo galimybę įteikti LTOK Kauno apskrities tarybos apdovanojimus su savo ir mamos atvaizdais šio susitikimo svečiams Linui Obcarskui ir Lietuvos sporto universiteto rektorei Dianai Reklaitienei.

Lietuvos studentų organizacijos vadovas Česlovas Garbaliauskas pasidžiaugė galėdamas dalyvauti šiame susitikime ir pristatė artėjančių jubiliejinių sukakčių renginių darbų planą, kuris bus skirtas Lietuvos studentų sportiniam judėjimui pagarsinti visuomenėje bei apie numatytą universiteto erdvėse įkurti bene pirmą Europoje Lietuvos studentijos sporto muziejų. LTOK Kauno apskrities tarybos narys, Birštono sporto skyriaus direktorius Saulius Smailys pagyrė ministeriją, kad valdžios atstovai skiria didesnį dėmesį mažesnių miestų sportinės veiklos tobulinimui ir stiprinimui, kad Birštone esančioje sportinėje bazėje bendradarbiaujant su Lietuvos krepšinio, futbolo federacijomis bei Lietuvos sporto universitetu ateityje yra numatoma vykdyti įvairių projektų.

Viceministras, reaguodamas į keliamus klausimus, pažymėjo, kad yra numatomas valstybinių sporto gimnazijų veiklos stiprinimas bei tobulinimas. Pranas Majauskas, Dovydas Jakubauskis, Romualdas Rimdeika, Valentinas Aleksa ir Joana Barteškienė bei kiti pasitarimo dalyviai pristatė problemas, susijusias su nevyriausybinių organizacijų veikla, finansavimo bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo stygiumi, teigė, kad labai svarbus mūsų gyvenime yra ryšių su sporto federacijomis puoselėjimas ir bendradarbiavimas. 

Elena Puišienė iškėlė tris klausimus, visų pirma – plačiau žiūrėti į sporto veteranų vietos šiuolaikinėje sporto visuomenėje klausimą, taip pat savanoriavimo sporte ir sporto paveldo klausimus. 

Pranas Majauskas savo baigiamojoje kalboje viceministro paprašė atkreipti dėmesį į užsitęsusį Baltijos kelio 105 km., prie jo esančio koplytstulpio, skirto žuvusiems sportininkams nuo rudojo ir raudonojo genocido, ir ten pasodintos ąžuolų giraitės žemės išpirkimo klausimo sprendimą. Taip pat svarbu, kad Prienų globos namuose dar 2006 m. sportininkams pastatytas 84 vietų korpusas būtų perduotas visos Lietuvos sporto veteranų reikmėms tenkinti, o Kaune esančiame Lietuvos sporto muziejuje būtų sudarytos sąlygos sporto veteranams vykdyti taip vadinamą užklasinę veiklą, t. y. po darbo sporto veteranų meno kolektyvams leisti vykdyti repeticijas, rengti įvairius renginius, paskaitas, filmuotos jų sportinio gyvenimo medžiagos peržiūras, įvairių tiek valstybinių, tiek personalinių švenčių minėjimus, rengiant įvairias parodas ir pan. 

Viceministras, atsakydamas į visus jam skirtus klausimus, pažymėjo, kad šiuo metu ministerija yra sporto politiką formuojančia institucija, tačiau, kad dabar atsirandant didesniam kiekiui sportui skirtų lėšų jos turi būti tvarkomos nuosekliai ir taupiai, o ateityje lėšų administravimas bus koncentruotas naujai kuriamoje agentūroje, kuri bus pavaldi ministerijai. Taip pat buvo teigiama, ad šiuo metu ieškomos bendros sąveikos formos tarp ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto. 

Pranas Majauskas savo baigiamojoje kalboje padėkojo viceministrui už skirtą laiką, nuoširdumą ir nuoseklų požiūrį, siekiant tobulinti Lietuvos sporto sistemą, o Lietuvos sporto universiteto rektorei dėkojo už sudarytas sąlygas įvykti šiam netikėtam, bet be galo atviram, nuoširdžiam ir dalykiškam susitikimui.

Pranas Majauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *