Pagerbti iškiliausi 2022 m. Kauno krašto sporto bendruomenės nariai

Pagerbti iškiliausi 2022 m. Kauno krašto sporto bendruomenės nariai

2022 m. gruodžio 9-ąją į Lietuvos sporto universiteto aktų salę buvo pakviesti visos Kauno apskrities rajonų ir miestų sporto organizacijų deleguoti iškiliausi kūno kultūros mokytojai, sporto treneriai, sportininkai bei sporto organizatoriai ir juos lydintys asmenys. Čia vyko iškilminga jų pagerbimo šventė.

Iškilmingos šventės vedėjai Vaida Pranarauskaitė ir Dovydas Jokubauskis, pasveikinę susirinkusiuosius, pakvietė visus kartu su „Ąžuolyno“ ansamblio nariais sugiedoti Lietuvos Respublikos himną. Po jo žodis buvo suteiktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos pirmininkui Pranui Majauskui, kuris, padėkojęs atvykusiems Kauno krašto sporto organizacijų nariams bei svečiams, pasakė, kad, nežiūrint į tai, kad šiandieną mes atėjome į šventę, tačiau dalis žmonių šiandien gyvena žiauriausios Rusijos agresijos sąlygomis ir paprašė Ukrainos kare žuvusiųjų atminimą pagerbti tylos minute. 

Šventės vedėjai Vaida Pranarauskaitė ir Dovydas Jokubauskis bei šventės
dalyvius sveikina Pranas Majauskas

Toliau kalbėdamas pasakė, kad šios šventės tikslas buvo ne tik pagerbti Kauno krašto iškiliausius sporto bendruomenės narius, bet ir paminėti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimo 34-ąsias metines. LTOK buvo atkurtas 1988 m. gruodžio 11 d., nuėjęs gražų, turiningą kelią, kuris buvo išpuoštas pergalėmis pačių aukščiausių pasaulio sportinių įvykių metu bei pelnęs pripažinimą pasaulio olimpiniame judėjime. 

Kartu trumpai paminėjęs 2022 m. vykusius renginius – Kauno Nemuno ir Neries santakos stadione vykusią Lietovos Olimpinę dieną, Alytuje vykusias Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, dalyvavimą tranicinėje „Baltijos kelio“ šventėje bei daugelyje kitų tiek šalies, tiek vietinio masto renginių – pirmininkas paprašė gerb. Dovydo Jokubauskio trumpai apžvelgti LTOK Kauno apskrities tarybos per 34 m. laikotarpį atliktus darbus, kurių būta aibė:

 • Įkurtas ir „Darbo rezervų“ draugijos žiniai perduotas Neries ir Nemuno santakos stadionas.
 • 1989 m. Baltijos kelyje pastatytas koplytstulpis, skirtas nuo rudojo ir raudonojo genocido žuvusiems sportininkams . Čia iškiliausi Lietuvos sportininkai bei žymūs žmonės pasodino Ąžuolų giraitę, kur kiekvienais metais sutinkami ir palydimi bėgimo „Vilnius–Ryga–Talinas“ dalyviai. 
 • Įkurtas ir 1991 m. Pasaulio lietuvių žaidynių metu atidarytas Lietuvos sporto muziejus.
 • 2006 m. atidarytas sporto veteranams skirtas  Prienų globos namų 84 vietų korpusas.
 • Iš Drąseikių karjero atvežtas ir Kauno Vytauto parke pastatytas kertinis akmuo, žymintis Lietuvos sportinio ir olimpinio judėjimo gimimo vietą. Čia iškilmingai buvo paminėtos šimtosios Lietuvos sportinio judėjimo metinės. 
 • 1989 m. Kauno sporto halėje buvo surengtas Europos krepšinio čempionato 50-ųjų metinių minėjimas, kuriame dalyvavo penki Europos čempionai iš JAV, Australijos ir Maskvos su Pranu Lubinu ir krepšinio tėvu Konstanu Savicku priešakyje.
 • Iškiliai buvo paminėtos ir 2018 m. Pirmosios Lietuvos tautinės olimpiados 80-tosios ir 2016 m. LTOK sugrįžimo į TOK 15-tos metinės. Pastarųjų minėjimo metu buvo paskelbta Lietuvos sporto šlovės alėjos įkūrimo idėja, po ko buvo sukurtas gražus projektas. Tačiau pasikeitus aplinkybėms jis liko neįgyvendintas. 
 • Iš Šveicarijos miesto Ciuricho parvežti ir Kauno Petrašiūnų kapinėse palaidoti Lietuvos sporto pradininkų Elenos ir Stepo Garbačiauskų palaikai. 

Per 34 LTOK Kauno apskrities tarybos gyvavimo metus ypatingai didelis dėmesys buvo skiriamas Jaunimo dvasiniam ugdymui, sulaukusių gilios senatvės bei pasiligojusių sporto veteranų globai. Kiekvienais metais visoms amžiaus grupėms Ąžuolyne buvo rengiamos Olimpinės mylios, pavasario sporto ir meno šventės. Kiekvienais metais rengiami mokinių rašinių konkursai olimpine tematika, pavyzdžiui, „Ką gyvenime turėčiau nuveikti, kad manimi pasitikėtų ir mane prisimintų“. Rengiami ne tik Kauno miesto, Kauno apskrities, bet ir visos Lietuvos ikimokyklinių įstaigų vaikučiams skirti įvairūs sporto festivaliai, Kauno miesto mero taurės trikrepšio turnyrai ir daugelis kitų darbų, nekalbant apie tai, kas gražaus ir pagirtino vyksta  visuose Kauno apskrities rajonuose bei Kauno ir Birštono miestuose. 

Tad ir iškiliausių Kauno krašto sporto bendruomenės narių pagerbimo ir apdovanojimo padėkos raštuose skamba šie žodžiai:

Nužingsniavo, nuvilnijo metai tekini, nusinešdami ne tik nelengvą darbų naštą, bet ir nepakartojamas pergalių ir džiaugsmo akimirkas. Tad ir ši diena, sukvietusi mus į sporto Alma Mater pasidžiaugti nuveiktais darbais ir pasiektomis pergalėmis, leidžia Jus pasveikinti tapus vienu iškiliausių Kauno krašte kūno kultūros mokytojų, sporto trenerių, sporto organizatorių bei sportininkų gretose. Dėkodami Jums už nelengva, tačiau neapsakomai kilnų darbą siekiant pergalių sporte, garsinant Lietuvos vardą pasaulyje bei padedant spręsti vis sunkesnes sporto bendruomenei iškylančias problemas, skiriame jums poeto Vytauto Mačernio eiles:

Saulės laikas 

Kiekvieną rytą Viešpaties didžioji saulė
Nauja gyvybe budina mane
Ir, spinduliais bepuošdama pasaulį,
Išlenkia lanką erdvėje.

Ir aš turiu įtempt šį saulės lanką
Nauju vis ilgesiu, kančia
Ir siųst į gilų, erdvų dangų
Naujas troškimo vyličias.

O jos… O jos, erdvėj neradę nieko,
Sugrįžta žemėn, į mane
Širdy tvyrot įsmigę lieka…

O aš, kai saulė vėl naujam lanke,
Vis tiek tempiu dienų stygas
Ir vėl siunčiu troškimų vyličias…

Sekdami šiomis poeto eilėmis, linkime Jums stiprios sveikatos, kad gėris ateitų pas Jus iš kiekvieno žmogaus, kad Jūsų darbas teiktų džiaugsmą ir malonumą, o gyvenimo kelias vestų į vis didesnę sėkmę. Gyvenkite su nematoma saule širdyje, su noru atiduoti kitiems tai, ką gero turite savyje.Tegul ir ateityje sėkmė lydi kiekvieną Jūsų žodį, žingsnį ir atliktą darbą.

LTOK Kauno apskrities tarybos pirmininkas Pranas Majauskas

Be šių padėkos žodžių, iškiliausi Kauno krašto kūno kultūros mokytojai, sporto treneriai, sporto organizatoriai ir sportininkai buvo apdovanoti vardiniais aukso medaliais ir vardinėmis LTOK Kauno apskrities tarybos padėkomis. Vykusią šventę ne tik papuošė, bet ir praturtino atvykę svečiai: 

 • Lietuvos Respublikos seimo narys Veryga, kuris Lietuvos Respublikos Seimo vardu pasveikino ne tik susirinkusius šioje salėje, bet ir visus Kauno krašto sporto bendruomenės narius su atliktais iškiliais darbais ir iškovotomis pergalėmis, palinkėjęs stiprios sveikatos bei naujų sportinių pergalių.
 • Iškilmingai ir gražiai susirinkusius pasveikino Europos parlamento nario Bronio Ropės komandos Lietuvoje vadovė Rūta Bičiuvienė ir įteikė Pranui Majauskui padėkos raštą už ilgametį darbą.
Kalba Euruo parlamento nario Broniaus Ropės komandos Lietuvoje vadovė Rūta Bičiuvienė
 • Atvykęs į šventę Lietuvos tautinio olimpinio komiteto viceprezidentas Saulius Galadauskas ne tik gražiai pasveikino susirinkusius su iškilia švente, bet ir su Rūta Bičiuviene įteikė apdovanojimus visiems iškiliausiems Kauno krašto kūno kultūros mokytojams, treneriams, sporto organizatoriams, sportininkams bei iškiliausiems Kauno krašto sportininkų globėjams, „Ąžuolyno“ ansamblio dainininkėms ir muzikantams, Joanos Barteškienės vadovaujamo šiuolaikinio šokio šokėjoms, jaunosioms šokėjoms ir būsimoms olimpietėms bei sporto šventę pravesti padėjusiems Sporto universiteto savanoriams. 

Nors nuostabi šventė baigėsi padėkomis bei apdovanojimais, tačiau gyvenimas tąsiasi toliau, iškeldamas vis naujus uždavinius. Ateities darbai turės judėti vis pirmyn ir pirmyn. Tad linkime didžiausios sėkmės. 

Pastaba: labai atsiprašome, kad ne visus iškiliausius Kauno krašto sporto bendruomenės narius šiame straipsnelyje paminėjome.

Šventės organizatoriai

Keletas nuotraukų iš šventės:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *