ES Komisijos programinės gairės darbo klausimais

ES Komisijos programinės gairės darbo klausimais

2021 m. Komisijos darbo programa glaudžiai susijusi su Europos ekonomikos gaivinimo planu, ekonomikos gaivinimo priemone „NextGenerationEU“ ir padidintu 2021–2027 m. ES biudžetu. Pagal ekonomikos atgaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę pirmaisiais esminiais ekonomikos atgaivinimo metais bus skirta precendento neturinti 672,5 mlrd. EUR vertės dotacijų ir paskolų suma. Tuo tarpu valstybės narės rengia ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, kuriuose išdėstomos reformos ir investicijos, suderintos su ES žaliosios ir skaitmeninės politikos tikslais Vyresnio amžiaus asmenų nuomone, dabartinė ekonominė situacija bei darbo rinkos…

Daugiau Daugiau

Minimalaus darbo užmokesčio kėlimo svarba ir perspektyvos

Minimalaus darbo užmokesčio kėlimo svarba ir perspektyvos

Europos Komisijos užsakytoje Sidabrinės ekonomikos ataskaitoje teigiama, kad 2025 m. sidabrinė ekonomika Europos Sąjungoje jau bus verta 5,7 trilijono ir joje bus užimti 88 milijonai žmonių. Kalbant apie sidabrinę ekonomiką, dažnai atkreipiamas dėmesys ir į vyresnio amžiaus žmonių darbinį potencialą. Gerėjant sveikatos priežiūrai, žmonės gali išlikti darbingi ilgiau ir, ypač pritaikius darbo vietas jų poreikiams, ilgiau dalyvauti visuomeninėje darbo rinkoje arba namudinėje veikloje. Šiuo metu pradedami analizuoti 7-tosios bangos duomenys apie vyresnio amžiaus Lietuvos žmonių gyvenimo ypatumus. Mokslininkų atliktos vyresnio…

Daugiau Daugiau

Ką pasakys skaitytojas ir klausytojas, anūkėlis ir močiutė?

Ką pasakys skaitytojas ir klausytojas, anūkėlis ir močiutė?

Įžengėme į Naujuosius 2022-uosius metus. Devynios galybės linkėjimų, eilėraščių deklamavimų, rankų paspaudimų ir įvairių gardumynų ruošimo. Ir visa tai sudėjome į Naujųjų metų tiksinčias gyvenimo valandas. Niekas nesuskaičiuos ir nereikia, kad skaičiuotų šių mūsų mažų rūpestėlių. Neseniai išleidau nedidelės apimties knygutę „Klausyk, širdie…“ Su įdomumu išgirdau, kaip vienas skaitytojas priminė man jos eilutes: „Džiaugsmas ir skausmas mainosi lyg metų laikai ir nebūna amžini. Sielvarto žiemą keičia laimės vasara. Ir po tamsiausios nakties pasirodo aušros spinduliai.“ „Žengdami Motina Žeme – atminkime,kad…

Daugiau Daugiau

Ar viską padarėme, ką privalėjome padaryti?

Ar viską padarėme, ką privalėjome padaryti?

Klausiu aš pats savęs. Kodėl 2021m. mūsų kolektyvui buvo neišpasakytai sunkūs netekčių ir praradimų metai? Nuo 1990-ųjų rugpjūčio 2 d. kaip stebuklingame sapne prabėgo metų metai. Ir ko tik neteko sutikti, kam teko padėti ir kuo pasidžiaugti bei pasididžiuoti. Visų pirma, tada gimė, kūrėsi, gražėjo mūsų namučiai – Lietuvos sporto muziejus – ir jo kolektyvas – nuostabus bendraminčių, geradarių būrelis. Čia su kiekviena diena plėtėsi ir gražėjo ne tik patys nameliai, augo lankytojų skaičius, fonduose kaupėsi ne vienetai, bet tūkstančiai…

Daugiau Daugiau

Visuomenės informavimo dabartis ir rytojus

Visuomenės informavimo dabartis ir rytojus

Lapkričio pabaigoje įvyko svarbus visuomenei renginys: Lietuvos žurnalistų draugijos suvažiavimas. Daugiausia šios draugijos narių yra susibūrę Vilniaus ir Kauno skyriuose. Renginio metu, pagal reglamentą, buvo pateikta informacija apie draugijos svarbiausius nuveiktus darbus, veiklos sunkumus, geruosius pasiekimus ir ateities planus. Akivaizdu, jog sakyti žmonėms tiesą yra sunki, bet svarbi pareiga. Šis darbas reikalauja argumentuotai, suprantamais pavyzdžiais pasakyti tai, kas aktualu valstybei ir jos žmonėms. Tiesos sakymas iš pirmo žvilgsnio yra nesunkiai suvokiamas kaip įprasta kasdienybė, tačiau diskusijos apie tokią tiesą gali…

Daugiau Daugiau

ES komisijos prioritetai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

ES komisijos prioritetai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

Europos Komisijos prioritetai yra Europos žaliasis kursas, skaitmeninė ateitis, žmonėms Europos bendros skaitmeninės rinkos sukūrimas. Tai vieni iš svarbiausių Europos Komisijos prioritetų saugos ir sveikatos klausimais. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) pastaraisiais dešimtmečiais pradėjo labiau rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata. Padėtis pagerėjo iš dalies todėl, kad vadovai pripažino, jog aktyvi lyderystė rūpinantis sauga ir sveikata yra svarbi ne tik dėl teisinių ar etinių priežasčių, bet ir naudinga verslui. „Vadovų lyderystė rūpinantis darbuotojų sauga ir sveikata“ praktinės gairės skirtos…

Daugiau Daugiau

Socialinės ir teritorinės sanglaudos įgyvendinimo gairės ES valstybėse

Socialinės ir teritorinės sanglaudos įgyvendinimo gairės ES valstybėse

Finansų ir ekonomikos strategijoje „Europa 2020“ nustatytas integracinis augimas – didelio užimtumo ekonomikos, kurioje užtikrinama socialinė ir teritorinė sanglauda, skatinimas. Šioje strategijoje nustatyti penki pagrindiniai tikslai, reikšmingas socialinis tikslas (pasiekti, kad iki 2020 m. žmonių, kuriems gresia skurdas, skaičius sumažėtų 20 mln.), ir atnaujinti įsipareigojimai užimtumo srityje (pasiekti 20–64 m. amžiaus grupės 75 proc. užimtumo lygį). Šiems tikslams pasiekti buvo parengtos septynios pavyzdinės iniciatyvos, kaip Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė, kurioje daugiausia dėmesio skirta darbo rinkos lankstumo ir…

Daugiau Daugiau

Socialinių inovacijų įgyvendinimo vertinimas lietuvoje

Socialinių inovacijų įgyvendinimo vertinimas lietuvoje

Socialinės inovacijos (toliau – SI) – tai naujos idėjos, padedančios patenkinti socialinius poreikius, kurti socialinius ryšius ir prisidėti prie bendradarbiavimo stiprinimo tarp įvairių visuomenės grupių. Tokios inovacijos gali būti produktai, paslaugos ar modeliai, kurie prisideda prie visuomenės poreikių tenkinimo. Jos gali būti skirstomos į tris grupes: siauro pobūdžio SI, kurios kyla iš rinkos nesugebėjimo atliepti konkrečių visuomenės poreikių, todėl pati visuomenė imasi jų įgyvendinimo (pvz., bendruomenių „sodeliai“ vidury miesto ar gyvenvietės, kur gyventojai, gavę lopinėlį žemės, gali auginti augalus); bendresnio…

Daugiau Daugiau

Statybininkų dienos šventės aidai

Statybininkų dienos šventės aidai

Jau ne vieną šimtmetį gyvuoja Birštono kurortas. Vis plačiau jis tampa žinomas ir tarptautiniu mastu. Vargu, ar kas nors bandė nors apytikriai paskaičiuoti, kokie svečiai ir iš kur apsilanko šiame savivaldybės centre. Vis dėlto, aiški viena tiesa: tiek daug statybininkų į savo renginį susirinko pirmąjį kartą. Ši šventė mūsų krašte organizuojama jau dvidešimt antrą sykį. Būtent jau 22 metus toks renginys organizuojamas pagerbiant statybininkus ir artimai su šia profesija susijusius žmones. Statybininkų diena įrašyta į valstybės atmintinų dienų sąrašą. Taigi,…

Daugiau Daugiau

AR PAKANKAMAI EFEKTYVIAI LIETUVOJE ĮGYVENDINAMA 4 DVT PROGRAMA?

AR PAKANKAMAI EFEKTYVIAI LIETUVOJE ĮGYVENDINAMA 4 DVT PROGRAMA?

Siektinas kokybiškas ir lygiavertis pradinis, pagrindinis, vidurinis ir aukštasis išsilavinimas, kaip reikalauja 4 DVT (darnaus vystymo tikslų) programa, įvertinta Tarptautinių ekspertų, parodo esamą padėtį šalyje, reikalaujančią neatidėliotino dėmesio ir produktyvių veiksmų. Šiose direktyvose skelbiama, kad būtų siekiama, jog visos mergaitės ir berniukai įgytų nemokamą, lygiavertį ir kokybišką pradinį, vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą, suteikiantį galimybę pasiekti atitinkamų ir veiksmingų mokymosi rezultatų, būtina įgyvendinti 4 DVT tikslus, kuriuos nurodo Tarptautiniai ekspertai padėties Lietuvoje vertinimuose. Užtikrinti neformalaus švietimo prieigą, siekiant įgyti naujų gebėjimų,…

Daugiau Daugiau